Αναλαμβάνουμε διαφόρων ειδών Ειδικές Κατασκευές. Δείτε παρακάτω ενδεικτικές φωτογραφίες.